Del

Kurser og konferencer om håndværk og design

Rekvirerede forløb

Kurserne foregår på jeres skole og veksler mellem oplæg og eksempler på praksisnære konkrete elevøvelser.

Læs mere om rekvirerede forløb.

Personlig brug af håndværk og designlokalets maskiner (maskinsikkerhedskursus)

Kurset er for de personer, der ikke har linjefags-/undervisningsfagsuddannelse eller basisuddannelse i sløjd, materiel design eller håndværk og design, men som har behov for at opskære pladematerialer samt opskære og høvle træ. Undervisningen omfatter indøvning i at arbejde med almindelige forekommende arbejdsfunktioner ved betjening af båndsav, rundsav, afretter og tykkelseshøvl. Undervisningen har et omfang på 60 timer.

Håndværk og design – et fag med innovationspædagogik

Dette kursus søger at give deltagerne inspiration til, hvordan faget kan varetages i skolen. Med afsæt i Forenklede Fælles Mål for håndværk og design og ved at anvende de didaktiske og innovative metoder, faget repræsenterer, gives en viden, så kursusdeltageren kan starte/forsætte undervisningen i faget. På kurset, som har et omfang på 30 timer, kommer vi ind på:

 • Hvad er innovationspædagogik?
 • Gennemgang af grundtankerne for fag og de nye Fælles Mål for faget.
 • Hvordan lærer man i et håndværksfag?
 • Eksempel på undervisningsforløb i håndværk og design.
 • Model for struktur i undervisningen, lokaleproblematikker, samarbejdsproblematikker, økonomiske forhold m.v.

Grundlæggende tekstile materialer og forarbejdning

Kurset tager afsæt i begynderopgaver med udgangspunkt i arbejdet med symaskinen i undervisningen. Idéudvikling og videreudvikling af design og fremstilling af enkle mønstre efter mål vil indgå. Kurset har et omfang på 30 timer.

Grundlæggende metalarbejde

På kurset arbejder deltagerne teoretisk og praktisk med:

 • Designbegreber og innovationsmetoder i metalarbejde
 • Grundlæggende metoder i smykkefremstilling
 • Grundlæggende metoder i at arbejde med metaltråd i en innovativ tænkning
 • Grundlæggende metoder i drivning
 • Grundlæggende metoder i smedning
 • Grundlæggende metoder i at kombinere træ og metal – med praksis-eksempel i buebygning

Kursets omfang er på 30 timer.

Grundlæggende træarbejde

På kurset arbejder deltagerne teoretisk og praktisk med:

 • Designbegreber og innovationsmetoder i træarbejde
 • Grundlæggende metoder i anvendelse af håndværktøj, forbrugsmaterialer samt materialekendskab
 • Grundlæggende metoder i at arbejde med træ i en innovativ tænkning
 • Grundlæggende metoder i at arbejde med frisk træ
 • Grundlæggende metoder i formgivning
 • Grundlæggende metoder i at kombinere træ med andre materialer

Kurset har et omfang på 30 timer.

Hvis I som skole eller kommune ønsker mere information om et rekvireret forløb, er I velkomne til at kontakte CFU's fagkonsulenter.

Kontakt CFU's kursusafdeling

E-mail: kursus@pha.dk

Telefon: 7248 1930