Del

Organisering af arbejdsformer

Undervisningsmetoder:

Lån bogen

Gyldendals metodehåndbog - metoder til undervisning og pædagogisk ledelse.

Serie: Gyldendals lærerbibliotek.

Reservér bogen.

Understøttende undervisning

Hent inspiration på EMU's sider om understøttende undervisning. Klik her.

Digitale læremidler

Få gode idéer til undervisning med digitale læremidler på it og medie-siderne.

Bevægelse i undervisningen

Hent inspiration på EMU's sider om bevægelse. Klik her.

Bevægelse i undervisningen

Sæt Skolen i Bevægelse er en del af indsatsen Sunde Børn Bevæger Skolen, som er et samarbejde mellem TrygFonden og Dansk Skoleidræt. Det overordnede mål med indsatsen er, at flere børn og unge bevæger sig mere og grundlægger sunde vaner tidligt i livet.

Sæt Skolen i Bevægelses omdrejningspunkt er øvelsesidéer med inspiration til bevægelse i de boglige fag. Øvelserne er forankret i Fælles Mål, og størstedelen er lavet af erfarne lærere, der har arbejdet med bevægelse i undervisningen i mange år.

Læs mere og hent inspiration og øvelser.

Lån bogen

Cooperative Learning - undervisning med samarbejds-strukturer.

Reservér bogen.

Lån bogen

Cooperative Learning i børnehaveklassen - giv eleverne ordet.

Reservér bogen.

Lån bogen

Cooperative Learning i indskolingen - en inspirations- og kopimappe.

Reservér bogen.

Klasserumsledelse:

Film: Inklusion i klassen - udvikling af lærerkompetencer

Se den gratis film "Inklusion i klassen - udvikling af lærerkompetencer" i tre afsnit på Filmkompagniet.dk.

Filmen viser to lærere, som får vejledning i didaktisk relationsarbejde og omsætter strategierne i klassen. 

Læs mere.

Udøvelse af klasseledelse

Hent inspiration på EMU's sider med gode råd og anbefalinger om udøvelse af klasseledelse. Klik her.

Klasseledelse i praksis

Læs artiklen om klasseledelse i praksis på EMU. Klik her.

Lån bogen

Ugeskema-revolutionen - folkeskole med overskud til alle.

Reservér bogen.

Lån bogen

Klasseledelse - magtkampe i praksis, pædagogik og politik.

Serie: Undervisning og læring.

Reservér bogen.

Lån bogen

Classbuilding & teambuilding med cooperative learning strukturer.

Reservér bogen.

Lån bogen

Lederstil i klasseværelset - innovation og professionalitet.

Reservér bogen.

Lån bogen

Klasseledelse - nye forståelser og handlemuligheder.

Serie: Professionsserien.

Reservér bogen.

Lån bogen

Klasseledelse og samarbejde - analyser og handlemuligheder.

Serie: Gyldendals lærerbibliotek.

Reservér bogen.

Lån bogen

Hvad vi ved om god undervisning.

Serie: Undervisning og læring.

Reservér bogen.

Inkluderende læringsfællesskaber:

Inklusionsudvikling.dk

Inklusionsudvikling.dk indeholder bl.a. teori og praksis om inklusion og specialundervisning.

Læs mere.

Det inkluderende læringsmiljø

Hent inspiration på EMU's om det inkluderende læringsmiljø. Klik her.

Ansvarsskema

Hent inspiration på EMU's sider om ansvarsskemaet som en måde at skabe gode læringsmiljøer. Klik her.

Mobning i skolen

Hos Center for Rummelighed finder du filmklip, artikler, spørgsmål og gode råd til at arbejde med mobning i skolen. 

Læs mere.

Lån bogen

Alle sammen - social inklusion af børn med ADHD i skolens fællesskaber.

Serie: Inkluderende læringsfællesskaber.

Reservér bogen.

Lån bogen

Bevar roen - en metodehåndbog til inklusion af børn med ADHD.

Serie: Inkluderende læringsfællesskaber.

Reservér bogen.

Lån bogen

Aktivitetsbog for børn med ADHD - hjælp til at opnå selvtillid, sociale færdigheder og selvkontrol.

Reservér bogen.

Lån bogen

Rummelige fællesskaber - inspiration til det praktiske AKT-arbejde.

Reservér bogen.

Inspirationskataloger om inkluderende læringsmiljøer

Fem inspirationskataloger, som kan downloades gratis eller købes som bog:

  • Guide til skoleledelse og PPR
  • Guide til elevinddragelse
  • Inspirationskatalog til lærere og elever
  • Refleksionsværktøj til team
  • Supervisionsværktøj til PPR-psykologer

Læs mere.

Lån bogen

Interkulturel didaktik - introduktion til teorier og tilgange.

Serie: Gyldendals lærerbibliotek.

Reservér bogen.