Del

Kurser og konferencer om didaktik og pædagogik

Netværksdag for åben skole i Region Sjælland 2022
23. august 2022
Ny dato: Få inspiration, information og idéer - og måske nye samarbejdsrelationer om åben skole-tiltag.
Pædagogisk udeskoledag på Boserup Naturcenter
6. september 2022
Tag dine elever med udenfor! Denne dag får du masser af inspiration til udeskoleundervisning, både i faglige temaer og i klasserumsledelse i…
Kickoff-dag om sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab
28. september 2022
Mangler I inspiration til at lykkes med SSF? Er I optaget af, at børn og unge får mulighed for at få viden om og udvikle handlekompetence i forhold…

Rekvirerede forløb

Kurserne foregår på jeres skole og veksler mellem oplæg og eksempler på praksisnære konkrete elevøvelser.

Læs mere om rekvirerede forløb.

Giv drengene en succes i skolen

Kurset giver deltagerne konkrete metoder til, hvordan læreren bedre kan forstå og tilrettelægge undervisning, som i højere grad imødekommer drenges læringstilgange.

Klasserumsledelse

Kurset giver deltageren den seneste nye viden inden for området, og deltageren får mulighed for at reflektere over sin egen stil inden for klasserumsledelse.

Inklusion i undervisningen

Kurserne bliver skræddersyet efter skolens behov for kompetenceløft inden for inklusion og trivsel. Kurserne tager udgangspunkt i den nyeste viden inden området, og deltagerne skal i denne forbindelse reflektere over egen praksis.

Innovation og entreprenørskab i undervisningen

Innovation og entreprenørskab har ikke kun en merkantil tilgang, som mange tror – altså vi skal lære eleverne at tjene så mange penge som muligt. De senere år har innovations- og entreprenørskabsundervisningen i Danmark rykket over mod at facilitere eleverne til at få større indsigt i kreative og innovative metoder og processer, og dermed er innovation og entreprenørskab blevet til en pædagogisk og didaktisk proces, som danner og udvikler eleverne fagligt og socialt.

På CFU Sjælland har vi udviklet Den Pædagogiske Innovationsuddannelse, som netop tager udgangspunkt i, at innovation og entreprenørskab er et pædagogisk og didaktisk redskab. Uddannelsen udbydes i skoleåret 2017/2018 kun som et rekvireret uddannelsesforløb, men kommunen – eller flere kommuner – kan samle en gruppe lærere og pædagoger, og så kommer CFU Sjælland gerne ud på en lokal skole og gennemfører uddannelsen.

Den enkelte skole er også velkommen til at henvende sig til os, så vi sammen kan finde en kursusform, som er skræddersyet til jeres skole.

Den Pædagogiske Innovationsuddannelse indeholder følgende moduler, som kan tages i skolens eget tempo.

Hvert modul har en varighed af 2 dage i tidsrummet kl. 9-15.

Modul 1: Hvad er innovation og entreprenørskab?

På dette modul starter vi med se innovationsbegrebet i en historisk og filosofisk vinkel ved at se filmen What’s the Big Idea, som er en animationsfilm udviklet af Økolariet i Vejle. Herefter kigger vi på innovation som et læringsbegreb, og hvad det betyder for vores tænkning om undervisning i grundskolen.

Dernæst skal I som kursister selv i gang med at øve samarbejde og kreativitet i grupper med øvelser, som kan bruges direkte i grundskolens undervisning. I forbindelse med øvelserne får I også teoretisk undervisning om innovation, didaktik og innovationsundervisningens muligheder i grundskolen.

Endelig afprøver vi nogle af de materialer, som kan downloades fra Fonden for Entreprenørskab, så I har kendskab til de muligheder, der findes på nettet.

Modul 2: Innovation og fagdidaktik

Lektor Lotte Darsøs (Aarhus Universitet) innovationstænkning står centralt på denne uddannelse, så derfor er det naturligt, at dette fagdidaktiske modul tager udgangspunkt i dette læringssyn. Der bruges en del tid på, at kursisterne reflekterer og diskuterer over eget syn på innovationsundervisning.

Dernæst undersøger du/I, hvordan du/I kan bruge innovationstænkningen i jeres egne fag, og du udarbejder konkrete undervisningsforløb, som du kan bruge i din daglige undervisning hjemme på skolen.

Modul 3: Den innovative globale verden i grundskolens undervisning

Vi ser på, hvad du som lærer skal være opmærksom på, når I som skole vil indlede et samarbejde med en virksomhed. Hvordan kan it inddrages som et element i entreprenørskabsundervisningen, og hvordan kan du inddrage den internationale dimension sammen med undervisning i innovation? På dette modul kigger vi ud af skolens vinduer, ud på den globale innovative verden og på perspektiver til skolen.

Hvis I som skole eller kommune ønsker mere information om et rekvireret forløb, er I velkomne til at kontakte CFU's fagkonsulenter.

Kontakt CFU's kursusafdeling

E-mail: kursus@pha.dk

Telefon: 7248 1930