Del

Billedkunst som valgfag

Kort om valgfaget
Fra sommeren 2019 blev billedkunst til et toårigt valgfag med obligatorisk prøve for 7.-8. klasse. Billedkunst eksisterede tidligere som et étårigt valgfag. Med det nye valgfag kom også nye Fælles mål, som nu er blevet knyttet tættere med det obligatoriske fag ved at indeholde de samme tre kompetenceområder.

Du finder Fælles mål, læseplanen og vejledningen til billedkunst som valgfag her: Fælles mål - Billedkunst som valgfag

Kort om prøven

Prøven består af tre dele: 

Del A - 60 min. Trækning af prøveoplæg, hvorefter eleverne påbegynder deres indledende research og skitsearbejde med udgangspunkt i prøveoplægget.

Del B - 10 undervisningslektioner á 45 minutter med vejledning fra læreren til arbejdet med og færdiggørelsen af billedprojektet. 

Del C - Den mundtlige prøve består af en reflekterende billedsamtale mellem lærer, censor og elev/gruppen om billedprojekt og årsudstilling. 

 • Prøven er en praktisk/mundtlig prøve.
 • Prøven kan aflægges individuelt eller i gruppe af 2-3 elever.
 • Til prøven har hele holdet samme prøveoplæg (tema), men der trækkes lod om forskellige udtryksformer. Udtryksformer kan være fx maleri, foto, installationskunst, grafik, collage, arkitektur, tegning.
 • Til prøven går eleven/gruppen op i dels billedprojektet og dels deres årsudstilling.
 • Prøven foregår som en reflekterende billedsamtale om billedprojekt og årsudstilling.
 • Prøven er tilrettelagt med henblik på at dokumentere graden af målopfyldelse i forhold til Fælles Mål. Eleverne prøves i forhold til de kompetenceområder, kompetencemål samt færdigheds- og vidensområder, som er gældende for faget.
 • Inden prøven skal sendes en undervisningsbeskrivelse til censor, som beskriver, hvad eleverne er blevet undervist i.
 • Til prøven må eleverne anvende alle fagspecifikke hjælpemidler, som de bruger i den daglige undervisning.
 • Eleverne bliver bedømt individuelt.
 • Til prøven vurderes eleverne blandt andet i, i hvilken grad der er sammenhæng mellem prøveoplægget, elevens skitserede idé og billedprojektets udtryksformer samt hensigt, og i hvilken grad de formår at formidle en visuel proces fra skitse til færdigt udtryk og at kunne eksperimentere og afprøve forskellige udtryk med overvejelser over intention. Derfor skal arbejdsprocesser dokumenteres og medbringes til prøven. Skitser og afprøvninger skal indgå som en del af præsentationen.

Prøveformen bør tænkes ind i undervisningen

 • Prøveformen bør tænkes ind i undervisningen allerede fra begyndelsen, hvor eleverne fastholder deres proces og produkter i en logbog, der både kan være analog og digital. 
 • Eleverne skal trænes i at forholde sig reflekterende til deres arbejde. Dette kan foregå ved fælles samtaler på holdet og gennem notater i logbogen. 
 • Eleverne bør have mulighed for at afprøve prøveformen inden prøven. 

Spørgsmål om billedkunst

Har du spørgsmål angående billedkunst, så spørg læringskonsulenten Malene Muhlig ved at skrive på EMU Respons: 

Emu Respons - spørg læringskonsulenten

Du kan også kontakte CFU's pædagogisk konsulent, Helle Damgaard Melin på hedm@pha.dk / tlf. 7248 1948.

Kurser hos CFU

Vi tilbyder løbende prøvekurser hos CFU, se kursusoversigten - og vi holder også gerne et prøvekursus hos jer, på skolen eller kommunen.