Del

Arkitektur

Det kan til tider være vanskeligt at få inspiration til at arbejde med arkitekturelementer i billedkunstundervisningen på nye og interessante måder. Herunder finder du inspiration til forskellige forløb om arkitektur. På siden her finder du diverse materialer samlet, som kan bruges, når du skal arbejde med dette område.

At lære med kroppen

En vigtig pointe i arbejdet med arkitektur i skolen er at få aktiveret elevernes sanser. De skal ud og opleve arkitekturen med hele kroppen. 

Undervejs i vandringen, f.eks. i skolens nærmiljø, skal der afsættes tid til dialog med eleverne om det, I ser og oplever. 

Sæt fokus på sansningen: 

  • Kigge op, ned, ligeud, bag om hjørner. 
  • Vær opmærksomme på, hvilke lyde I hører, og at vi selv laver lyde forskellige steder. 
  • Se på facader, gamle huse, nye huse. Karnapper og gesimser. 
  • Er de forskellige slags huse til forskellige mennesker? Kan man se på huset hvad det bruges til? 

Læs mere om at gå på byvandringer med børn i rapporten om Bydetektiver, som du finder et link til på Padlet´en herunder. 

Forslag til konkrete idéer

Byens historie, Byen som værested, Fantasihuse, Sjove huse, Naturhuse, Byporte, Gavludsmykninger, Gaden og Vores kvarter, Byens pladser, torve og parker, Livet på torvet, Gode legesteder, Skolegården, Byens historie, Vinduer fra forskellige tider.

Du kan læse mere om idéer til konkrete forløb i Ingelise Flensborgs bog - Gesimser karnapper & høje spir, som du kan låne hos CFU. Du finder et link til bogen i huskesedlen herunder. 

Undervisningsmaterialer fra mitCFU om arkitektur

CFU har et hav af tv-udsendelser, som omhandler arkitektur. Herunder finder du en huskeliste over de udsendelser, som giver mening i forhold til billedkunstundervisningen. Udsendelserne retter sig både mod elever, studerende og kan også bruges af underviseren selv, som et led i forberedelsen. 

Du kan også låne bøger med idéer til forløb om arkitektur og undervisningsmaterialer rettet mod eleverne om emnet:  

Padlet med oversigt over diverse undervisningsmaterialer mv. til arbejde med arkitektur i billedkunst: 

"Arkitektur kommer fra latin og betyder bygningskunst. Men arkitekturbegrebet dækker ikke alene bygninger. Arkitektur er også byplanlægning, landskaber og haver i den store skala og design af brugsgenstande og rum i det små. 

Arkitektur kaldes en bunden kunstart, fordi arkitektur skabes for at opfylde et praktisk behov - som for eksempel behovet for et sted at bo eller arbejde. Samtidigt er der en kunstnerisk henseende i arkitektur. Arkitektur er en bearbejdelse af rum, volumen, stof, farver, lys og lyd for at opnå et bestemt æstetisk udtryk."

Børn Rum Form - Arkitektur og design for begyndere, s. 12

Kan du ikke se padlet'en herunder? Klik på det røde felt og acceptér alle cookies.