Del
Pædagogisk udeskoledag på Boserup Naturcenter

6. september 2022

Pædagogisk udeskoledag på Boserup Naturcenter

Tag dine elever med udenfor! Denne dag får du masser af inspiration til udeskoleundervisning, både i faglige temaer og i klasserumsledelse i udeskolen.

Er du lærer i grundskolen eller pædagog i grundskolen, SFO eller dagtilbud? 

Bliv inspireret af masser af gode eksempler på hands on-aktiviteter med aktive oplæg og spændende workshops i løbet af dagen i uderummet.

Program for dagen:

9.00 - 9.30:   Ankomst og kaffe

9.30 - 10.30:   Klasserumsledelse i uderummet med fagligt hands on spot på digte v/naturskoleleder Tim Krat

10.40 - 13.00:   Workshop runde 1, inkl. frokostsandwich

13.15 - 15.30:   Workshop runde 2, inkl kaffe og kage

15.40 - 16.00:   Afrunding og 3 bud på samarbejdsmuligheder med Absalon og Boserup

Workshops:

Workshop 1: Vejen fra jord til bord til jord...
Haver til Maver er et gastronomisk skolehaveprogram med havedyrkning, udemadlavning og naturformidling, og vi har over 15 års erfaring med at dyrke kulinariske skolehaver for børn og unge i alle aldre.

Kom og vær med ved bålkomfuret, når vi sammen laver en af Haver til Mavers kulinariske klassikere, og få imens fortællingen om Haver til Maver og om de pædagogiske greb, vi anvender for at skabe motiverende og nærværende undervisning, der forbinder børn og unge med jorden. Bliv inspireret til, hvordan du kan anvende jord til bord til jord i din undervisning.  

Instruktør: Instruktører fra Haver til maver.

Workshop 2: Scenariedidaktik i dansk - skriv og læs i naturen fra 1.-10.klasse
Økokritik er, at naturen er repræsentativ i litteraturen, i form af tekst og illustrationer i form af temaer som: klimaforandringer, dystopier, naturen som kraft, naturen som medspiller og m.m.

Scenariedidaktik kan gå ud på at skrive og læse i autentiske situationer. Så skal vi skrive en fagtekst om træer, skal vi i felten og tjekke træet ud. Skal vi skrive en anmeldelse af byens muligheder for at komme af med affald, grønne områder til rekreation osv., skal det undersøges. Læser vi om skoven, læser vi i skoven. 

Instruktør: Mirjam Hoel, lærer og konsulent for dansk på CFU Absalon

Workshop 3: Krop, leg og sansning i naturen for lærere og pædagoger i indskolingen
Hvordan kan vi aktivt bruge naturen som pædagogiske rum, når vi skal arbejde med identitetsdannelse, fællesskaber og trivsel? I denne workshop skal vi lege, tumle i skovbunden og sætte vores sanser i spil gennem afprøvning af forskellige aktiviteter med fokus på deltagelse, mestring og samarbejde.

Workshoppen bliver en vekselvirkning mellem aktiv deltagelse i forskellige kropslige aktiviteter og fælles refleksioner, så tag praktisk tøj og fodtøj på, hvor du løbende kan justere efter et skiftende aktivitetsniveau.

Instruktør: Mette Højby Germansen, lektor på pædagoguddannelsen, lærer og friluftsvejleder.

Workshop 4: Udematematik for lærere i 1.-5. klasse
Gør udematematik til en del af den daglige undervisning!

Vi skal afprøve og diskutere potentialer i udematematik. Hvornår kan vi bruge udematematik til at give eleverne flere mentale billeder, og hvornår kan vi bruge udematematik til at undersøge faglige begreber?

Gennem praktiske eksempler orienterer vi os i de mange muligheder, området uden for lokalerne byder på. Dernæst vender vi, hvilke typer efterbehandling udeaktiviteter kalder på. 

Instruktør: Margit Holm, lærer og matematikkonsulent på CFU Absalon

Workshop 5: Huleworkshop
I huleworkshoppen bliver du via konkrete øvelser inviteret ind i hulebyggeriets mange muligheder i forhold til at arbejde med børn og unges dannelse og udvikling. 

Øvelserne bidrager med eksempler på, hvordan man kan arbejde med identitetsdannelse, empati og fællesskab gennem hulebyggerier. 

Huleworkshoppen lægger op til en empirisk og praksisbaseret tilgang til viden og erkendelse. Sammen vil vi undersøge, om og hvordan hulebyggeri og konkrete aktiviteter byder på andre erkendelser og refleksioner end mere klassiske undervisningsformer. 

Vi skal naturligvis være ude og arbejde med konkrete materialer.

Instruktør: Mathilde Knage, lektor på pædagoguddannelsen og lærer. Mikkel Snorre Wilms Boysen, docent i Center for Pædagogik

Workshop 6: Fællesfagligt feltarbejde – elevernes egne undersøgelser i naturen
Smådyrene i søen, urterne i skovbunden og fuglene på himlen kan ofte være det, der umiddelbart fanger opmærksomheden ude. Men når vi begynder at overveje, hvorfor der ikke findes de samme dyr og planter allevegne, og hvorfor naturen ser ud, som den gør, der hvor vi er, får vi brug for de øvrige naturfag. 

Deltag i en workshop, hvor vi med udgangspunkt i praktisk feltarbejde genererer spørgsmål, som kan undersøges med både biologi, geografi og fysik/kemi, og diskuterer, hvordan elevernes egne naturundersøgelser i 7.-9. klasse kan organiseres. Workshoppen er også relevant for lærere, der underviser i natur/teknologi, hvor eleverne i 5.-6. klasse også skal arbejde i forløb med autentiske problemstillinger og undersøgelsesbaseret tilgang.

Instruktør: Dorrit Hansen, lektor på læreruddannelsen og naturvejleder

Praktiske oplysninger:

Husk praktisk tøj, da vi skal være ude hele dagen. Der kan selvfølgelig benyttes toiletter inden for i naturcenteret.

Tid: Den 6. september 2022 kl. 09:00-16:00

Sted: Boserup Naturcenter, Boserupvej 84, 4000 Roskilde

Pris: 1709 kr. inkl. moms

Tilmeldingsfrist: 9. august 2022

Tilmeld dig her senest den 9. august 2022. HUSK at notere 3 ønskede workshops i prioriteret rækkefølge. Du kommer til at deltage i 2 workshops.

Spørgsmål? Kontakt CFU's kursusadministration på kursus@pha.dk eller tlf. 7248 1930 (kursusnr. R22-151).

.

Boserup Naturcenter

Boserupvej 84
4000 Roskilde
6. september 2022 9:00 - 16:00
Mikael Scheby Pædagogisk konsulent