Del
Netværksdag for åben skole i Region Sjælland 2022

23. august 2022

Netværksdag for åben skole i Region Sjælland 2022

Ny dato: Få inspiration, information og idéer - og måske nye samarbejdsrelationer om åben skole-tiltag.

Vi har desværre været nødt til at udskyde datoen for afholdelse af netværksdagen for Åben Skole til tirsdag d. 23. august 2022. Der vil desuden komme enkelte ændringer i programmet. Disse udmeldes snarest.

Professionshøjskolen Absalon inviterer hermed til den anden netværksdag for alle med interesse i åben skole-tiltag i Region Sjælland. 

Intentionen er, at der bliver udvekslet erfaringer og inspiration, og måske opstår der nye samarbejdsrelationer i løbet af dagen.

Dagen vil byde på inspiration vedrørende samarbejder med kulturinstitutioner, naturforeninger, lokale foreninger som idrætsforeninger eller musikskoler og det private erhvervsliv.

Vi håber, dagen vil give masser af erfaringsudvekslinger, inspiration, information og idéer til yderligere tiltag med hensyn til at inddrage nye åben skole-tiltag.

Praktiske oplysninger

Tid: Tirsdag d. 23. august 2022 kl. 8.30-16.00

Sted: Professionshøjskolen Absalon, Campus Slagelse, Søndre Stationsvej 30, 4200 Slagelse

Pris: 350 kr.

Tilmelding: Tilmeld dig her senest d. 1. august 2022

Kursusnr: S22-213

Kontaktperson: Mari-Ann Skovlund Jensen, msj@pha.dk, 7248 2494

Hovedoplægsholdere

Netværksdag for åben skole i Region Sjælland 2022

1. Skolen ud i virkeligheden. Virkeligheden ind i skolen. v/ Marie Stærke, Køges borgmester 
Foreningslivet, kulturinstitutionerne og erhvervslivet er vigtige medspillere for at danne eleverne og gøre dem til engagerede livsduelige borgere. Derfor vedtog Køge Kommune i 2018 en ambitiøs strategi for ÅBEN SKOLE. 
Borgmester Marie Stærke fortæller om Køge kommunes arbejde på området og vil komme ind på både vanskeligheder og succeser i at føre ÅBEN SKOLE ud i livet.

Netværksdag for åben skole i Region Sjælland 2022

2. Kystlivsforløb og kystlivsundervisning v/ Ture Møller, Kystliv Holbæk – Fritid, fællesskab og læring
Ture Møller, leder af Kystliv Holbæk, vil fortælle om vores mål Kystlivsforløb og kystlivsundervisning – herunder den udviklede Kulturrygsæk for 6. klasser i Holbæk Kommune. Herudover vil Ture give en introduktion til forløb om maritimt håndværk og fiskeri – og lægge op til diskussion af undervisningstilbud i Åben skole-regi.

Netværksdag for åben skole i Region Sjælland 2022

3. Åben skole med læreren som fagdidaktisk partner – med billedkunstfaget som eksempel v/ Mie Buhl, professor i visuel kultur, it og læringsdesign på Aalborg Universitet 
Mit oplæg vil omhandle samarbejdet mellem lærer og eksterne aktører i åben skole-projekter. Hvordan kan der etableres brugbare samspil med lokalmiljø og institutioner? Hvilke samarbejdsformer er hensigtsmæssige for elevers faglige udvikling? Hvordan kan vi udnytte nyere strømninger inden for kunst og visuel kultur, hvor billeder bliver til som sociale, samskabende og delte artikulationer i forskellige konstellationer af fysiske og digitale rum? Hvad kan vi kan lære af allerede gennemførte initiativer i Danmark og Norge? Perspektivet er, hvordan læreren kan stå styrket som fagdidaktisk partner i åben skoleprojekter snarere end som modtager af tilbud omkring sit fag.

Netværksdag for åben skole i Region Sjælland 2022

4. Det Kongelige Teater er også for børn, lærere og pædagoger! v/ Gunna Winterberg, faglig leder for Skoler og Partnerskaber på Det Kongelige Teater og Tina Højlund, tidl. solist ved den Kongelige Ballet
Kan man sætte opera på skoleskemaet? Bliver man en bedre lærer af at danse ballet? Hvordan skaber Det Kongelige Teater forestillinger og læringsforløb som passer ind i grundskoler i hele landet? Det er blot nogle af de spørgsmål, vi berører på dagens 4. og sidste keynote, hvor jeg i følgeskab med Tina Højlund fortæller med ord og bevægelser, hvordan og hvorfor Det Kongelige Teater arbejder målrettet på, at børn kan møde klassisk scenekunst.

Program

08.30 – 09.00      Kaffe m. morgenbrød

09.00 – 09.10      Velkomst

09.10 – 09.40      Skolen ud i virkeligheden. Virkeligheden ind i skolen. v/ Marie Stærke, Køges borgmester

09.45 – 10.15      Kystlivsforløb og kystlivsundervisning v/ Ture Møller, Kystliv Holbæk – Fritid, fællesskab og læring

10.20 – 10.50      Åben skole med læreren som fagdidaktisk partner – med billedkunstfaget som eksempel v/ Mie Buhl, professor i visuel kultur, it og læringsdesign på Aalborg Universitet 

10.50 – 11.10      Pause og finde hen til temagrupper - 1. runde

11.10 – 12.00      Temagrupper 1, 2, eller 3 - se beskrivelser i slutningen af programmet

  • Temagruppe 1:  VTS Visual Thinking Strategies, v/ Andreas Spinner Nielsen, Sorø Kunstmuseum
  • Temagruppe 2: Museet som tværfagligt læringsrum v/ Jane Bendix, undervisnings- og udviklingsansvarlig ved ARKEN, museum for moderne kunst
  • Temagruppe 3: v/ Ture Møller, Kystliv Holbæk – Fritid, fællesskab og læring

12.00 – 12.45      Frokost og gang til temagrupper - 2. runde

12.50 – 13.40      Temagrupper 4 eller 5 - se beskrivelser i slutningen af programmet 

  • Temagruppe 4: Man åbner et sted, og noget - eksemplificeret ved ”Eggeslevmagle Fundene” v/ Birgit Risgaard Brænder og Merete Schou von Magius
  • Temagruppe 5: Har åben skole et særligt demokratisk potentiale? v/ Lise Sattrup, Skoletjenesten 

13.40 – 13.55      Kaffepause 

13.55 – 14.35      Oplæg til netværksdannelse v/ arrangørerne

14.35 – 15.35      Det Kongelige Teater er også for børn, lærere og pædagoger! v/ Gunna Winterberg, faglig leder for Skoler og Partnerskaber på Det Kongelige Teater og Tina Højlund, tidl. solist ved den Kongelige Ballet

15.35 – 16.00      Afslutning og netværk

Temaoplæg

Netværksdag for åben skole i Region Sjælland 2022

Temagruppe 1: VTS Visual Thinking Strategies v/ Andreas Spinner Nielsen, Sorø Kunstmuseum 
VTS Visual Thinking Strategies er en samtaleteknik, der kan bruges på tværs af fag. På Sorø Kunstmuseum bruger vi den på kunst for at stimulere nysgerrighed, samtale og refleksion. Børn, unge og mange voksne kommer på kunstmuseer uden kunstfaglig forhåndsviden, og det er helt i orden. Men hvad har de oplevet og lært, når de går fra museet? Hvordan vil de se på kunst, næste gang de møder den? Vi skal teste VTS-metoden og undersøge kunstmuseer som ramme for læring som en del af børn og unges skolegang.

 

Temagruppe 2: Museet som tværfagligt læringsrum v/ Jane Bendix, undervisnings-og udviklingsansvarlig ved ARKEN, museum for moderne kunst
På museet er man optaget af at løfte sin demokratiske og demografiske forpligtelse, og her spiller Arken Undervisning en særlig rolle. Jane Bendix peger på særlige potentialer ved kunstmuseet som læringsrum - såvel inde som ude. Kunsten kan være mærkværdig, kras, skæv, poetisk, sanselig, smuk, uforståelig, og når Arken inviterer børn til kortere eller længerevarende forløb, hvor de undersøger kunsten gennem kreative metoder, opstår der nye måder at deltage og at lære på.

Netværksdag for åben skole i Region Sjælland 2022

Temagruppe 3: v/ Ture Møller, Kystliv Holbæk – Fritid, fællesskab og læring
Form: Deltagende værkstedsworkshop.
Deltagerne vil arbejde med et friskfældet grantræ, et par store rødder, noget mager skovjord, muldjord, blod, økser og båndknive med.
Det larmer og sviner lidt :-)
Målet på workshoppen er at skabe et miljø, som skal illustrere det, vi gør med eleverne, når vi er i skoven og fælder træer til fiskerjollernes master.
Undervejs vil der blive mulighed for at diskutere formål og didaktik, ligesom Ture vil svare på spørgsmål fra deltagerne om erfaringer med elevforløb.

Netværksdag for åben skole i Region Sjælland 2022

Temagruppe 4: Man åbner et sted, og noget finder sted - eksemplificeret ved ”Eggeslevmaglefundene” v/ Birgit Brænder, Absalon, lektor i billedkunst, underviser i specialiseringsmoduler om Åben Skole på læreruddannelsen og Merete Schou von Magius, lektor ved læreruddannelsen på Absalon, underviser i dansk, udvikling af Åben skole som fag på læreruddannelsen samt forfatter til læremidlet "Sansespor"
Vores oplæg handler om etablering og udforskning af et prototypisk projekt, der kan fungere som manual til enhver aktør, der ønsker at sætte (mere) gang i Åben skole. Afsættet er et tilfældighedsprincip: Vi lukkede øjnene, pegede på et sted på kortet og undersøgte herefter; hvad kan dette sted bruges til i både faglige og tværfaglige sammenhænge?

Netværksdag for åben skole i Region Sjælland 2022

Temagruppe 6: Har åben skole et særligt demokratisk potentiale? v/ Lise Sattrup, Skoletjenesten
I oplægget præsenterer jeg, hvordan vi i Videncenter for eksterne læringsmiljøer arbejder med at understøtte åben skole både gennem udvikling af viden og gennem kvalificering af de eksterne læringsmiljøer. Særligt vil jeg pege på, hvordan brugen af eksterne læringsmiljøer har et særligt demokratisk potentiale, når og hvis eleverne i de eksterne læringsmiljøer får udvidet deres deltagelsesmuligheder. 

Arrangører

Anders Vestergaard Thomsen, anvt@pha.dk 

Birgit Risgaard Brænder, brb@pha.dk 

Diana Rigtrup, diri@pha.dk 

Dorrit Hansen, doha@pha.dk 

Mari-Ann Skovlund, msj@pha.dk 

Merete Schou von Magius, msvm@pha.dk 

.

Campus Slagelse

Sdr. Stationsvej 30
4200 Slagelse
23. august 2022 8:30 - 16:00