Del
Matematikvejlederdag 2022 i Region Sjælland

3. november 2022

Matematikvejlederdag 2022 i Region Sjælland

På vegne af DMN indbydes du til den syvende matematikvejlederdag i region Sjælland. En dag, hvor vi får input udefra, erfaringsudveksler på tværs af kommuner og skoler samt inspirerer hinanden med gode idéer og fagdidaktiske problemstillinger i relation til matematikundervisning og vejlederfunktionen.

Tid: Torsdag d. 3. november 2022 kl. 9.00-16.00 
Sted: Professionshøjskolen Absalon, Campus Slagelse, Sdr. Stationsvej 30, 4200 Slagelse
Pris: 795 kr.

Tilmeldingsfrist: 13. oktober 2022 

Tilmelding: Tilmeld dig her

Venlig hilsen  

Netværkssekretariatet (Trebanden) for DMN Sjælland:
Heidi Kristiansen, Center for Skole og Læring, læreruddannelsen, heik@pha.dk 
Lene Odefey, Danmarks Matematiklærerforening, lo@gotransport.dk 
Mari-Ann Skovlund, Center for Skole og Læring, CFU Absalon, msj@pha.dk   

Program

08.30-09.00   Ankomst og morgenkaffe 

09.00-10.30   Hvordan gør vi plads til både at forsøge og at fejle i læringssituationen? v/ Mikael Skånstrøm
Hvis der ikke er plads til at fejle, er der ikke plads til at lære. Hvordan organiserer vi en undervisning, der giver rum til at fejle - eller rettere lige forsøge igen? Oplægget indeholder bud på og arbejde med oplæg og organiseringer, der giver plads til både at fejle og lære. Og hvordan kan vi så hjælpe dem, der alligevel kommer i vanskeligheder?

10.30-11.45   Pause

10.45 - 11.30   Matematikangst – er matematik specielt farligt? v/ Bent Lindhardt
Vi kender alle nogen, der føler sig utrygge, når talen falder på matematik. Men hvad er det ved dette fag, der skaber så stærke negative reaktioner? Dette oplæg gennemgår bl.a., hvad matematikangst er, hvordan det kan komme til udtryk hos elever, hvad årsagerne til det kan være, og hvad vi kan gøre for at forebygge det. 

11.30-12.30   1. samtalerunde
I denne runde bliver der i samtalegrupper på tværs af kommunerne lejlighed til at drøfte problemstillinger knyttet til elever i vanskeligheder med udgangspunkt i formiddagens oplæg. I drøftelsen kan bl.a. indgå, hvilke perspektiver det giver på undervisning i matematik fremadrettet.

12.30-13.15   Frokost

13.15-14.30   2. samtalerunde
Faglig og fagdidaktisk inspiration. Deltagerne mødes i mindre grupper med nedenstående temaer. (Se beskrivelse til sidst i programmet). Vælg et af følgende muligheder ved tilmelding. Hver gruppe vil have en tovholder, der indleder med erfaringer fra initiativer/projekter, de har været involveret i. 

A. Building Thinking Classroom og matematikvejlederen v/ Line Maj Møller

B. Handleplaner / teststrategier / for matematik v/ Tannie Bang Neumann

C. Digitale escape rooms v/ Rikke Obasi

D. Matematikvejlederen i børnehaveklassen v/ Heidi Kristiansen

14.30-14.45   Pause 

14.45-15.50   Danske elevers adaptivitet og fleksibilitet i regning med flercifrede tal v/ Lóa Björk Jóelsdóttir, lektor, VIA University College, ph.d.-studerende ved Aarhus Universitet
Oplægget vil præsentere de første resultater fra en undersøgelse, hvor 2298 elever fra 121 klasser har gennemført en ’Tri-phase flexibility assessment’. Vi ser på, i hvor høj grade elever i 3., 6. og 8. klasse viser både adaptivitet og fleksibilitet, og om der er forskelle mellem klassetrin, køn og evt. de forskellige regnearter.

15.50   Tak for i dag

2. samtalerunde - temagrupperne

A. Building Thinking Classroom og matematikvejlederen v/ Line Maj Møller
Hvilken rolle har matematikvejlederen i at få udbredt og forankret tankerne bag Building Thinking Classrooms - såvel i fagteam som helt ude i undervisningen? Hvilke potentialer er der i at bruge co-teaching som arbejdsform i dette arbejde? Og giver samme indgangsvinkel mening på mellemtrin såvel som udskoling?

B. Handleplaner / teststrategier / for matematik v/ Tannie Bang Neumann, Himmelev Skole
Matematikvejlederne er ved at lave en handleplan for matematik i folkeskolen i Roskilde Kommune. I den forbindelse er vi startet med at kortlægge de teststrategier, som alle skoler arbejder med, med udgangspunkt i indsamlet testdata. Vi er også nysgerrige på, hvilke fordele og ulemper det giver at have en kommunal handleplan på matematikområdet.

C. Digitale escape rooms v/ Rikke Jørnow Obasi
Velkommen til en samtale om, hvordan digitale escape rooms kan bruges i undervisningen i forhold til at skærpe elevernes interesse og engagement, at udfordre til kreativ anvendelse af fagligt stof og til evaluering af faglige forløb. Vi skal tale om, hvilke muligheder vejlederne kan se i digitale escape rooms, og om hvordan det eventuelt kan sættes i spil blandt deres kolleger. 

D. Vejledning af børnehaveklasseledere v/ Heidi Kristiansen
Hvordan kan matematikvejlederen støtte personalet i børnehaveklassen i at give børnene mulighed for at udvikle matematisk opmærksomhed? Hvordan kan matematikvejlederen vejlede kolleger, der egentlig ikke har uddannelse i at ‘undervise i’ matematik? Vi diskuterer de muligheder, udfordringer og dilemmaer, matematikvejlederen kan møde.

Tilmelding

Tilmeld dig her senest d. 13. oktober.

Tid: Torsdag d. 3. november 2022 kl. 9.00-16.00 
Sted: Professionshøjskolen Absalon, Campus Slagelse, Sdr. Stationsvej 30, 4200 Slagelse
Pris: 795 kr.

Spørgsmål? Kontakt CFU's kursusadministration på kursus@pha.dk eller tlf. 7248 1930.

.

Campus Slagelse

Sdr. Stationsvej 30
4200 Slagelse
3. november 2022 9:00 - 16:00