Del
Læringscenterets dag 2022

31. august 2022

Læringscenterets dag 2022

Brug dagen som samlet PLC-team og få fælles inspiration og kvalificerende oplæg og workshops, der taler direkte ind i intentionerne for bekendtgørelsen.

Velkommen til Læringscenterets dag 2022

Temaet for konferencen er den nye bekendtgørelse for de pædagogiske læringscentre.

Den 4. marts 2022 trådte den nye bekendtgørelse for de pædagogiske læringscentre i kraft. Hensigten i bekendtgørelsen er den samme som tidligere, men med nye sproglige præciseringer er det blevet langt tydeligere, hvilke tanker der ligger bag bekendtgørelsen, og særligt centralt er det, hvem der udgør PLC på en skole: Ressourcepersoner, vejledere og ledere.

Den nye bekendtgørelse er en kærkommen mulighed for at samle hele teamet omkring PLC og sammen undersøge, hvordan I bedst muligt ”arbejder for at fremme alle elevers faglige og alsidige udvikling og trivsel ved at understøtte, inspirere og udvikle lærernes og pædagogernes didaktiske og pædagogiske praksis og udvikle undervisningsrelaterede aktiviteter for eleverne.”

På dagens konference får I fælles inspiration og kvalificerende oplæg og workshops, der taler direkte ind i intentionerne for bekendtgørelsen. Brug dagen til at samle jer som helt team og lad den være afsættet for det fortsatte samarbejde mellem ressourcepersoner, vejledere og ledere på skolen omkring PLC.

> Læs hele bekendtgørelsen her.

Konferencen henvender sig bredt til de folk på og omkring skolen, der er tilknyttet det pædagogiske læringscenter: Ressourcepersoner, vejledere, ledere og konsulenter. 

Vi anbefaler meget, at I deltager som samlet PLC-team, og vi går gerne ind i samarbejder med jeres skole/kommune før og efter konferencen for at støtte op om den lokale PLC-udvikling. 

Tilmelding:

Tilmeld dig her senest den 15. august 2022 og derefter så længe der er ledige pladser.

Spørgsmål? Kontakt CFU's kursusadministration på kursus@pha.dk eller tlf. 7248 1930 (kursusnr. R22-117). 

Program for dagen: 

08.30-09.00   Ankomst og registrering. Vi byder på morgenkaffe og brød 

09.00-09.15  Velkomst og introduktion til dagen v/ Rikke Egeberg, CFU Absalon

09.15-10.00   Faglig ledelse i og af det pædagogiske læringscenter – vejledere, ressourcepersoner og ledelse som et professionelt læringsfællesskab v/ Henrik Fenger Lynggaard

Hvordan kan ledere og vejledere i PLC konkret befordre og facilitere de professionelle samarbejdsfora på skolen? Med den nye bekendtgørelse for PLC placeres PLC-teamet i tæt samarbejde med ledelsen centralt i dette arbejde. 

Henrik vil i sit oplæg fokusere på, hvordan ledelse og vejledere i det pædagogiske læringscenter kan arbejde i og som et professionelt læringsfællesskab, for herigennem i fællesskab at kapacitetsopbygge skolen. I en tid hvor professionelle læringsfællesskaber er den primære samarbejdsform, skal ledelse og vejledere arbejde endnu tættere og mere fleksibelt sammen omkring kerneopgaven. Hvordan ser praksis ud, når distribueret ledelse ses i en forståelse, hvor man leder sammen med vejledere og ikke igennem?

  • Hvordan kan et samarbejde se ud mellem det pædagogiske læringscenter og ledelsen jf. den nye bekendtgørelse?
  • Hvordan skaber man en oplevelse af kollektiv mestring på en skole og hvad betyder dette for eleverne og personalets læring?
  • Hvordan kan PLC-teamet sammen være og arbejde som et professionelt læringsfællesskab, når pædagogiske praksis, undervisningskvalitet, undervisningsmiljø og skoleudviklingsindsatser er omdrejningspunktet for samarbejdet? 

10.00-10.15   Kort pause og gå til workshop 1

10.15-11.45   Workshoprunde 1 (vælg workshop i forbindelse med tilmelding)

11.45-12.45   Frokost, netværk og udstilling

12.45-13.15   Præsentation af den nye bekendtgørelse for de pædagogiske læringscentre v/ Pia Peebles, STUK

I marts 22 blev en ny bekendtgørelse for det pædagogiske læringscenter udstedt. I oplægget dykker vi ned i de nye formuleringer, sproglige præciseringer og opdateringer, som den nye bekendtgørelse indeholder. 

13.15-13.30   Kort pause og gå til workshop 2

13.30-15.00   Workshoprunde 2 (vælg workshop i forbindelse med tilmelding)

15.00-15.10   Fyld op i kaffekoppen og retur til auditoriet

15.10-15.55   Børn og unges læsning 2022 – Et aktuelt billede af børn og unges læse- og medievaner i en digitaliseret tidsalder v/ Stine Reinholdt Hansen, ph.d. og forskningsmedarbejder ved Center for anvendt Skoleforskning, UCL

Oplægget er målrettet både ledere og praktikere i skoleregi.

Stine vil i oplægget præsentere hovedresultaterne fra den seneste læsevaneundersøgelse samt de 5 overordnede anbefalinger, der er lavet på baggrund af den. 

I oplægget vil der bl.a. være fokus på forskellige indgangsvinkler til læsning. I bliver præsenteret for bud på, hvad der kan medvirke til at styrke børn og unges læsekultur - herunder konkrete eksempler fra Stine Reinholdt Hansens seneste arbejde i Kulturministeriets Bogpanel og udgivelsen ”Børn i centrum for litteraturformidling - forskning og praksis”.

15.55-16.00   Fælles afrunding og tak for i dag.

Workshops

Konferencen er inkl. 2 workshops. Du har dog mulighed for at fravælge den ene eller måske begge workshops og i stedet bruge tiden til fordybelse med dit PLC-team eller evt. selvfordybelse (vælg workshop 10).

Der fyldes op efter først-til-mølle-princippet. Fremkommer den ønskede workshop ikke på det enkelte tidspunkt, er det, fordi der ikke er flere pladser. Workshops med for få tilmeldte aflyses. Medbring egen pc eller tablet.

1. Fra PLC til YouTube og TikTok – om litteratur, formidling og undervisning med sociale medier v/ Hanne Panduro, bogtuber og børnebogsredaktør (max. 30)

Hvad sker der, når man rykker undervisningen over på YouTube og TikTok? Hvordan kan videoer fra sociale medier bruges på PLC og i undervisningen? Og hvad kan du som PLC'er bruge sociale medier til? 

Hanne bruger YouTube, Instagram og TikTok til at formidle gode bøger til børn og unge. Hør om hendes erfaringer som online bibliotekar på profilen Bogtube og find ud af, hvordan du kan bruge sociale medier til inspiration og undervisning. Hanne viser i workshoppen, hvordan hun bruger Skoletube og Canva til videoproduktion. 

Vi undersøger hvilke videoer og øvelser, der giver mening for dig som vejleder, og vi prøver at lave korte optagelser, som du kan bruge i din undervisning og på PLC. Du får ideer til undervisning hvor eleverne producerer videoer og tekster, som de kender fra sociale medier f.eks. Video-boganmeldelse, instruktioner, og instagram opslag.

Workshoppen er også for dig, der har elever, der ikke er gamle nok til at have en profil på sociale medier. 

2. Vejleder – men hvordan? v/ Jonas McAlpine, lektor hos Center for Skole og Læring, Absalon (max. 40)

I et komplekst arbejdsfelt som vejleder forventes det ofte, at man kan håndtere alt fra korte samtaler til møder og længerevarende processer, kunne rådgive relevant og begå sig i skiftende positioner som eksempelvis faglig ekspert, procesfacilitator og mødeleder.

På workshoppen videndeler vi om erfaringer med vejledning og understøttelse af vejledning. Vi sætter vi spot på de dilemmaer og udfordringer, som vejlederen kan møde i sin praksis og kommer omkring meningsfulde begreber, konkrete redskaber og drøfter desuden positionering og håndtering af møder, samtaler, konflikter og vejledningssituationer.

3. PLC som udforskende rum. Kreativt og udforskende arbejde med digitalt myndiggørelse v/ Michael Hjardgaard Andresen, læringsvejleder på Gammelgaardsskolen i Aarhus (max. 25)

Er dit PLC også et udforskende rum? I denne workshop afprøver vi små aktiviteter til forståelse at ansigtsgenkendelse og maskinlæring. Vi benytter software og sminke i en Face Hack øvelse, hvor vi forsøger at undgå programmet for at forstå ansigtsgenkendelsesteknologien. Bagefter hælder vi vores egne data ud på gulvet og bygger en model som kan forudsige adfærd, og som lader dig se dig selv som et forudsigeligt datapunkt. Hvordan virker teknologierne, og hvilke implikationer har de på det liv vi lever individuelt og i fællesskab?

4. Grib tuschen og lad ord og billede mødes -introduktion til grafisk facilitering og konkrete anvendelsesmulighederne i PLC-sammenhæng v/ Helle Melin, CFU Absalon (max. 30)

På denne workshop lærer du, hvordan du kan bruge grafisk facilitering i skolen med særlig fokus på PLC. Med grafisk facilitering kan du vha. tegninger arbejde med at tydeliggøre den visuelle kommunikation i undervisning, i møder og i forbindelse med din egen forberedelse. 

På denne workshop får du:

  • Tusch på hænderne, men lærer også basal og effektiv tegneteknik 
  • Lært forskellige grafiske figurer og symboler, der formidler det, du gerne vil sig
  • Ideer til plancher, skabeloner og andet tegnemateriale til brug på PLC og skolen.

5. Lyd i skolen - Lyt til podcasts i undervisningen v/ Søren B. Knudsen og Mette B. Westergaard, CFU Absalon. Bemærk: Kan kun vælges til workshop 1. Du kan med fordel vælge både 5 og 6 (max. 25)

Hvordan er en podcast sat sammen, hvordan lytter man og hvad lytter man efter? På denne workshop får vi et indblik i podcastens undergenrer og afprøver forskellige strategier for analytisk og systematisk arbejde med kulturens mange spændende lyttetilbud. Du vil få et fagsprog omkring mediet på tværs af fag, som du vil kunne inspirere dine kolleger med. Du vil også få konkrete titler på podcasts som er anvendelige i grundskolen og dækker de forskellige undergenrer og fag. Denne workshop er et godt afsæt til workshoppen “Sæt lyd til - podcastproduktion i skolen” hvor der arbejdes med selve produktionen.

6. Sæt lyd til - podcastproduktion i skolen v/ Søren B. Knudsen og Mette B. Westergaard, CFU Absalon. Bemærk: Kan kun vælges til workshop 2. Du kan med fordel vælge både 5 og 6 (max. 20)

På workshoppen vil du få indsigt og erfaring i, hvordan du kan bringe podcastproduktion ind i undervisningen på jeres skole og PLC. Vi tager udgangspunkt i arbejdet med selv at planlægge og producere podcast. Det bliver hands on med produktion af simple podcast med de teknologier, som eleverne allerede har ved hånden. Vi når også en introduktion til og afprøvning af udstyr, der kunne være aktuelt, hvis man ønsker at etablere et podcaststudie i skoleregi. Workshoppen ligger i naturlig forlængelse af workshoppen om arbejdet med kulturens podcast, men kan også fungere selvstændigt.  

7. Når alles ansvar - blive ingens ansvar! - Hvordan griber I et fælles indsatsområde an? v/ Mette Bech, pædagogisk konsulent og projektleder, CFU Absalon (max. 30)

Mange lærere oplever en udfordring i at undervise i køn, seksualitet, rettigheder og grænser på skolerne. Eleverne – bl.a. tydeligt udtrykt gennem elevråd og fælleselevråd -  har et stort ønske om, at modtage en mere kvalificeret seksualundervisning og forvaltningerne ønsker ligeledes at styrke området.  

I dette arbejde står både ledelse og vejledere centralt, hvis opgaven skal løftes på den enkelte skole. SSF, sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab, er et obligatorisk emne som er alles ansvar – og måske netop derfor er endt med at blive ingens ansvar. Skolerne mangler systematisk og klar organisering inden for området. CFU Danmark står i spidsen for et nationalt projekt Styrkelse af sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab i grundskolen, som skal styrke skolerne i arbejdet med dette indsatsområde. 

På workshoppen tager projektleder Mette Bech afsæt i den konkrete og særdeles aktuelle problemstilling og undersøger sammen med jer, hvordan man kan arbejde strategisk med et fælles indsatsområde, hvor både kultur og didaktik styrkes. 

8. LitteraRUNDtur - Hvad læser vi netop nu? v/ Susanne Hansson, CFU Absalon (max. 30)

En workshop om litterære tendenser, konkrete titler, tips og tricks til litteraturformidling. 

Med udgangspunkt i CFU's base af papir- og e-bøger tager vi en rundtur i de nyeste tendenser inden for litteratur.

Du vil blive præsenteret for en tekstpakke med konkrete titler, som du kan formidle til elever og lærere på skolens PLC. 

Læsevaneundersøgelser viser, at de fleste danske børn bliver bogdroppere i det øjeblik, deres læsning er automatiseret. Vi har derfor særligt fokus på litteraturformidling til elever på mellemtrinnet og i udskolingen. Workshoppen giver dig inspiration til, hvordan fællesskab og konkrete didaktiske greb kan støtte elevernes læsning og litteraturglæde.

Workshoppens bliver en kombination af oplæg, øvelser, faglig sparring og dialog. 

9. Ledelsesworkshop: Facilitering af ledelsesopgaven i PLC v/ Henrik Fenger Lynggard

Det professionelle samarbejder i PLC udvikler sig ikke af sig selv. Det kræver direkte involvering og faciliterende greb, der fastholder læringssigtet, samt lederens evne og vilje til at engagere sig i pædagogik og didaktik. På denne workshop målrettet skolens ledelse og forvaltningskonsulenter undersøger vi sammen, hvordan man som leder kan facilitere samarbejdet i PLC, og hvilke kompetencer det kræver. 

Med afsæt i praksisteorier for lærende samtaler får du på workshoppen:

  • Inspiration til udvikling af faste rutiner og systematikker, der skaber velstrukturerede møder med fokus på elevernes læring.
  • Indblik i forskellige faciliterende positioner, der kan være relevante at indtage som leder
  • Viden om hvordan man superviserer i et konfliktfyldt samarbejdsrum
  • Analyseredskaber til at vurdere, hvornår og hvordan du som leder skal træde til som træner af samarbejdet i PLC, og hvornår du kan forvente at skolens ressourcepersoner kan klare opgaven.

10. Mødetid til fordybelse – med PLC-teamet eller alene

Tid til at mødes i PLC-teamet kan opleves som en mangelvare. Benyt jer af, at I er af sted sammen som team på Læringscenterets dag og lad den ene af de to workshop-positioner være teamets tid. Du kan også vælge dette, hvis du gerne vil bruge mere tid i udstillingen eller har brug for fordybelsestid i løbet af dagen. Vælger du dette, er det vigtigt at du/teamet afstemmer tidspunkt og evt. workshopvalg inden du/I tilmelder jer.

Tilmelding:

Tilmeld dig her senest den 15. august 2022 og derefter så længe der er ledige pladser.

Spørgsmål? Kontakt CFU's kursusadministration på kursus@pha.dk eller tlf. 7248 1930 (kursusnr. R22-117). 

Oplægsholdere:

Henrik Lynggaard, skoleleder på Vejle Midtbyskole og medforfatter til bogen Faglig ledelse af professionelle læringsfællesskaber. Henrik har 15 års erfaring i skoleledelse med en uddannelsesmæssige baggrund som lærer, cand. Pæd i didaktik, diplom i ledelse og masterstuderende i offentlig ledelse. 

Pia Peebles, læringskonsulent i STUK med særlig viden inden for Det pædagogiske læringscenters rolle i forhold til skoleudvikling, kapacitetsopbygning og distribueret ledelse.

Stine Reinholdt Hansen er ph.d. i børnelitteratur og børns læse- og medievaner, og ansat på UCL, hvor hun forsker og underviser. Stine har stået i spidsen for de seneste tre undersøgelser af børns læse- og medievaner i fritiden. Hun er desuden medlem af Kulturministeriets Bogpanel og arbejder aktivt for at styrke og udvikle børn og unges læsekultur.

Workshopholdere:

Hanne Panduro, Bogtuber og Børnebogsredaktør med 12 års erfaring som skolelærer og PLC’er. Hanne undersøger hvad der sker, når man rykker litteraturformidlingen fra PLC til Youtube og Tik Tok. På profilen Bogtube møder I hende som en slags online børnebibliotekar, hvor hun præsenterer gode bøger til børn og unge. 

Jonas McAlpine er lektor ved Absalons Center for Skole og Læring. Han har i mere end ti år arbejdet med at kvalificere professionelle samtaler. Han har specialiseret sig i uddannelses- og vejledningssamtaler, hvor procesfacilitering og sparring er centrale omdrejningspunkter.

Michael Hjardgaard Andresen er lærer og læringsvejleder på Gammelgaardsskolen i Aarhus. Han arbejder med praksisnær kompetenceudvikling i Aarhus kommunes skolevæsen – De 32 – og er en eminent praktiker i arbejdet med teknologiforståelse. 

Helle Damgaard Melin er pædagogisk konsulent for it og medier samt billedkunst hos CFU Absalon. Helle bruger selv grafisk facilitering i sit arbejde og har efterhånden opbygget massiv erfaring i at få folk til at føle sig trygge og gribe pennen, når de skal facilitere eller rammesætte en opgave. 

Søren Bøgh Knudsen og Mette Westergaard er begge konsulenter hos CFU Absalon. Søren inden for it, medie og teknologiforståelse. Søren arbejder med at teknologi bliver en aktiv og naturlig del af undervisningen - både som værktøj og som forståelsesramme. Mette er garvet danskkonsulent og har bl.a. beskæftiget sig med, hvordan kulturens podcast kan undersøges med danskfaglige begreber, og hvordan elevernes mundtlighed kan stilladseres og udfordres gennem podcastproduktion og lytteratur.

Mette Bech, Pædagogisk konsulent i CFU Absalon og national projektleder for projektet Styrkelse af sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab i grundskolen.

Susanne Hansson er danskkonsulent hos CFU Absalon med stort overblik over tendenser og strømninger i danskfaget.

Tilmelding:

Tilmeld dig her senest den 15. august 2022 og derefter så længe der er ledige pladser.

Spørgsmål? Kontakt CFU's kursusadministration på kursus@pha.dk eller tlf. 7248 1930 (kursusnr. R22-117). 

.

Campus Roskilde

Trekroner Forskerpark 4
4000 Roskilde
31. august 2022 9:00 - 16:00
Rikke Egeberg Pædagogisk konsulent