Del
Dansk lige nu 1.-4. klasse 2022

22. september 2022

Dansk lige nu 1.-4. klasse 2022

Bliv klogere på tidlig skriveudvikling, afkodnings- og staveundervisning, Guided Reading og meget mere på efterårets store danskkonference med fokus på 1.-4. klasse.

Program

08.30-09.00 Ankomst og morgenmad

09.00-09.10 Morgensang og velkomst

09.10-10.10 Mønstre og dimensioner i børns tidlige skriveudvikling v/Jesper Bremholm, seniorforsker, ph.d. i Nationalt Videncenter for Læsning

Den udvikling børn gennemgår, når de skal lære at læse, er grundigt undersøgt og beskrevet i læseforskningen, og det samme er børns staveudvikling. Til gengæld ved vi meget lidt, både internationalt og i Danmark, om børns tidlige udvikling som skrivere, når de skal lære sig at bruge skriftsproget som kommunikationsmiddel. Det danske forskningsprojekt ATEL (Automated Tracking of Early Literacy skills) undersøger netop det og kigger bl.a. på udviklingen i børns måde at konstruere sætninger og deres måde at skabe sammenhæng og udtrykke holdninger i tekster. Oplægget præsenterer ATEL-projektet og den model for børns tidlige skriveudvikling, som det har afdækket gennem sproglige og statistiske analyser af et stort antal tekster skrevet af elever i alderen 6-9 år.

10.10-10.25 Pause

10.25-11.15 Fokusområder i den første afkodnings- og staveundervisning v/Trine Nobelius, specialkonsulent i Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Afkodnings- og stavevanskeligheder kan forebygges og reduceres væsentligt gennem en forstærket tidlig indsats. Derfor er det vigtigt at identificere de elever, der er i risiko for at udvikle afkodnings- og stavevanskeligheder, ligesom det er afgørende, at undervisningen indeholder centrale fokusområder af betydning for den første afkodnings- og staveudvikling.

I oplægget vil jeg inspirere til, hvordan man i indskolingen kan forebygge udviklingen af afkodnings- og stavevanskeligheder, herunder ordblindhed.

11.15-11.30 Pause

11.30-12.30 Guided Reading v/Lisbeth Skov Thorsen og Wenche Kortbæk, lærebogsforfattere

Guided Reading er differentieret læseundervisning i både indskoling, mellemtrin og udskoling, men form, indhold og intensitet er forskelligt alt efter klassetrinnet. I Guided Reading er eleverne organiseret i homogene hold, så alle læser i relevante bøger. Undervisningen tager afsæt i et rigt tekstunivers, hvor elevernes læselyst altid er centrum. 

Oplægget vil indeholde

 • en kort indføring i, hvad Guided Reading er.
 • viden om, hvordan Guided Reading kan organiseres forskelligt alt efter klassetrin.
 • en præsentation af bøger på forskellige niveauer, så du fornemmer det rige tekstunivers.
 • en præsentation af Guided Reading Guiden, der støtter undervisere og sikrer den røde tråd i Guided Reading.

12.30-13.30 Frokost

13.30-15.00 Temagruppe

 • Når eleverne skal på nettet v/Charlotte Rytter, lærebogsforfatter
  Før internettets tid fandt eleverne størstedelen af deres viden på skolebiblioteket. Her hed søgemaskinen Katrine og var bibliotekar. I dag hedder hun Google, og modsat Katrine er der ikke ligeså meget system i teksterne, og det kan være svært at skelne mellem fiktion og fakta.
  For at blive en god og skarp informationssøger skal man lære at bruge internettet på den smarte måde. Og det starter allerede i indskolingen og på det tidlige mellemtrin.
  Med afsæt i materialet Klar, parat, søg vil du få indblik i, hvordan konkrete og afgrænsede opgaver kan lære eleverne om internettets begreber, lære dem at navigere på det store internet og vurdere hjemmesider på en aktiv og undersøgende måde med relation til deres dagligliv.
 • Stationsundervisning som en ramme for en differentieret læse- og skriveundervisning i indskolingen v/Louise Duus Skovbjerg, pædagogisk konsulent, UCL
  Spredningen i elevernes faglige niveau bliver stadig større, og stationsundervisning kan være et af de greb, der anvendes i målet om at tilrettelægge og gennemføre en differentieret læse- og skriveundervisning. Bliv klogere på stationsundervisningens muligheder og få konkrete idéer til opgaver og aktiviteter, som kan inddrages i de forskellige stationer. Stationerne kommer omkring afkodning, sprogforståelse, læseudvikling og fremstilling.
 • Lad dine elever skrive i autentiske skrivesituationer v/Maria Skelbæk-Bundesen, lærebogsforfatter
  Vi skriver aldrig uden en reel modtager og uden en reel situation, som teksten skal bruges i. Vi skriver kun, fordi nogen skal læse det og få noget ud af teksten. Om det er indkøbslister og huskesedler til os selv, eller om det er længere tekster som læserbreve eller Facebookopslag, så skriver vi, fordi en modtager skal læse det. Det er faktisk kun i skolen, at vi skriver med det ene formål at øve os. Derfor er det vigtigt, at eleverne flere gange i løbet af skoleåret oplever at skulle producere en tekst, der skal bruges til noget.
  Med afsæt i materialet SKRIV derudad vil du få indblik i, hvordan du opbygger autentiske skrivesituationer med fokus på modtager, afsender, layout og teksttype, og hvordan du arbejder med elevernes sprog og stavning i en kontekst, der giver mening for eleverne. Så eleverne ikke skriver til dig, men skriver tekster, der skal bruges til noget.

15.00-15.20 Pause

15.20-15.40 Nyheder fra CFU

Tilmelding

Tilmeld dig her senest den 16. august 2022 og derefter så længe der er ledige pladser. 

Tid: Den 22. september 2022 kl. 9.00-15.40
Sted: Professionshøjskolen Absalon, Campus Slagelse, Sdr. Stationsvej 30, 4200 Slagelse
Pris: 1.550 kr.

Spørgsmål? Kontakt CFU's kursusadministration på kursus@pha.dk eller tlf. 7248 1930 (kursusnr. S22-221). 

.

Campus Slagelse

Sdr. Stationsvej 30
4200 Slagelse
22. september 2022 9:00 - 15:40
Mette Bech Pædagogisk konsulent