Del
English
Samfundsfagslærernes dag 2022

23. marts 2022

Samfundsfagslærernes dag 2022

OBS: Ny dato! Under overskriften "Hvem styrer?" vender vi spørgsmålene: Har politikerne tabt magten? Hvordan påvirker populisme demokratiet og vælgernes adfærd? Truer det vores demokratiske værdier?

OBS: Vi har besluttet at flytte Samfundsfagslærernes Dag fra den 24. marts 2021 til den 23. marts 2022.

Vi forventer samme indhold og tema, men tager forbehold for ændringer. Det endelige program bliver offentliggjort her på hjemmesiden i løbet af foråret 2021.

Program

9.00-9.35   Ankomst, kaffe/te og brød - mød forlagene

9.35-9.40   Velkomst

9.40-10.20   Hvorfor og hvordan arbejder man med problemstillinger i samfundsfag? v/ Peter Hagemann Sørensen, seminarielektor
Fælles Mål italesætter samfundsfag som et fag, hvor der skal arbejdes med elevernes stillingtagen. Det stiller krav om en undervisning, der kan fremme elevernes evner til selv at stille spørgsmål og formulere egne problemstillinger. Oplægget vil komme med bud på, hvordan der med udgangspunkt i problemstillinger kan igangsættes og gennemføres en problemorienteret undervisning med progression og stigende taksonomi.

10.20-11.05   Er populismen en trussel for demokratiet? v/ Marie Berg Carlsen, lektor i samfundsfag, historie og filosofi og læremiddelforfatter
Valget af Donald Trump som USA’s præsident, Brexit-afstemningens udfald og de højreorienterede partiers store fremgang i Europa er alle tegn på, at populismen vinder frem i den vestlige verden. Men hvad er populisme - et tiltrængt fokus på ’den lille mand’ eller et opgør med vores demokratiske værdigrundlag? I oplægget kan du få indblik i, hvad populisme er både på højre- og venstrefløje, hvilke konsekvenser populisme har for de vestlige demokratier – og hvilke bud der er på, hvordan demokratier kan forholde sig, når populisterne indtager den politiske scene.

11.05-11.20   Kort pause + walk and talk til workshop

11.20-12.15   WORKSHOP 1. runde

12.15-13.00   Frokost

13.00-13.55   WORKSHOP 2. runde

14.00-14.45   Politisk psykologi – hvor lette er vælgerne at overtale? v/ Jonatan Kolding Karnøe, psykolog, lektor og forfatter til bogen ”Politisk Psykologi”
Vælgerne er blevet kaldt rationelle, irrationelle og meget herimellem. Men hvad vi ved egentlig om menneskers bearbejdning af budskaber - i særlig grad den overtalende politiske slags? 

14.45–15.10   Faglig Bazar og kaffe

15.10–15.55   Styrer eller styres politikerne v/ Noa Redington, politisk kommentator
Magt og demokratiets spilleregler er midtpunkt i samfundsfag. Kommentator, redaktør og tidligere politisk rådgiver for en statsminister, Noa Redington, uddannet i statskundskab, kender magtens korridorer fra inderst til yderst. Han afslutter dagen med et 45 minutters oplæg under overskriften ”Hvem styrer hvem i virkelighedens verden i dag + det løse?”

Workshops

 • A. Et glimt af hverdagen – håbet om den bedste praksis v/ Mia Nygaard Hansen, folkeskolelærer, Strib Skole
  På denne workshop vil der blive stillet skarpt på praksis, da fokusset vil være rettet på ideer til undervisningen og erfaringerne herfra. Hvad kan undervisningen rumme af undervisningsaktiviteter, hvad har virket for eleverne og hvordan kan man give dem overblik over fagtemaer og indhold på en funktionel måde.
 • B. Kvantitativ metode – nu uden tal v/ Jonatan Kolding Karnøe, psykolog, lektor og forfatter til bogen ”Politisk Psykologi”
  Vi ser bort fra tal og statistik og ser i stedet på hvordan undersøgelsen er lavet. Med designbegreber i hånden tjekker vi om journalisterne mon har styr på det kvantitative undersøgelsesdesign.
 • C. Playful Learning i samfundsfag vha. LUDO-modellen v/ Anette Møller Hansen, lektor og lærer
  Denne workshop består af en kort indføring i modellens differentierede, inkluderende og demokratiske grundlag og praksis. Derefter skal den afprøves med et aktuelt tema i forhold til demokratiopfattelser. Modellens innovative og multimodale anvendelse i flere fag eller tværfaglige projekter. Kort om LUDO-modellen.
 • D. Statistikbanken – Fakta om Danmark og danskerne v/ Jacob Solander, specialkonsulent, Danmarks Statistik
  Statistikbanken.dk er en guldgrube af informationer om Danmark og danskerne. Lær at finde vej i milliarderne af tilgængelige tal, så du igennem faktatjek og fordybelse kan blive klogere på det samfund, vi lever i.
 • E. Håbets og handlingens pædagogik – sådan underviser du med Verdensmålene v/ Thomas Ravn-Pedersen, direktør og chefredaktør, Verdens Bedste Nyheder
  FN’s Verdensmål er et godt og vigtigt redskab, når skolen skal ruste eleverne til at hjælpe med til at gøre verden til et bedre og mere bæredygtigt sted. Workshoppen vil introducere den nye lærebog ”Håbets & handlingens pædagogik” og “Verdenstimen” med dens mange undervisningsmaterialer, der er udviklet til at undervise i Verdensmålene.

Hent programmet (pdf).

Tilmelding

Tilmeld dig konferencen her.

Spørgsmål? Kontakt CFU's kursusafdeling på kursus@pha.dk og tlf. 7248 1930 (kursusnr. R21-115).

Vi tager forbehold for ændringer.

.

Campus Roskilde

Trekroner Forskerpark 4
4000 Roskilde
23. marts 2022 9:00 - 16:00
Karina Bruun HougPædagogisk konsulent