Del
English
Ordblindekonference

27. januar 2022

Ordblindekonference

Mød Sara Blædel, Stine Fuglsang Engmose, Trine Nobelius, Julie Fredsø-Rauer m.fl. til en spændende faglig konference.

Program

08.30-09.00 Ankomst og morgenmad

09.00-09.15 Morgensang og velkomst

09.15-09.50 Hvad sker der, når ledelsen sætter ordblindeundervisning på dagsorden? v/Lars Hansson, skoleleder, Hvalsø Skole

09.50-10.30 Nyt på ordblindeområdet fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet v/Trine Nobelius, specialkonsulent i Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

10.30-10.50 Pause

10.50-12.00 Skolens arbejde med inklusion af ordblinde elever v/Stine Fuglsang Engmose, adjunkt og ph.d, Professionshøjskolen Absalon

12.00-13.00 Frokost

13.00-14.00 Brugen af LST-strategier som afgørende værktøj i undervisningen v/Julie Fredsø-Rauer, audiologopæd, cand.mag., LæseTek, CSU Holbæk

14.00-14.25 Rundt om ordblindhed v/Mette Bech og Mette Bechmann Westergaard, pædagogiske konsulenter, CFU Absalon

14.25-14.45 Pause

14.45-15.30 Sara Blædel – et forfatterskab, hvor ordblindhed og fortælleglæde går hånd i hånd v/Sara Blædel, krimiforfatter, flere kåringer som danskernes yndlingsforfatter og vinder af De Gyldne Laurbær

Oplæg

Hvad sker der, når ledelsen sætter ordblindeundervisning på dagsorden? v/Lars Hansson, skoleleder, Hvalsø Skole
Hvad sker der i skolen, når ledelsen sætter ord og handling på indsatsen for ordblinde på skolen? Skoleleder på Hvalsø Skole Lars Hansson giver et bud på skolens fokus og indsats på området.

Da der sker så meget på ordblindeområdet i disse år, synes vi, det er vigtigt at rette fokus mod inddragelse af alle lærerne på skolen for at gøre dem dygtige til at få ordblindeundervisning til at ske i praksis. I tæt samarbejde mellem lærerne, ledelsen og læsevejlederne holder vi os for øje, at lærerne har fokus på de ordblinde elever i klasserne, når de tilrettelægger og gennemfører undervisningen.

I mit samarbejde med læsevejlederne er jeg opmærksom på både at være facilitator (fra helikopteren) og være så tæt på fagligheden som muligt. 

I oplægget vil jeg præsentere det årshjul, vi bruger for at sikre os, at vi på Hvalsø Skole skaber de bedste rammer for ordblindevenlig undervisning.

Nyt på ordblindeområdet fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet v/Trine Nobelius, specialkonsulent i Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
Der er sket meget på ordblindeområdet de sidste år. Der er blevet offentliggjort en ordblindetest, en ordblinderisikotest og inspirationsmaterialer om ordblindhed i grundskolen og indført retskrav i folkeskolen på afdækning af ordblindhed. Gennem regeringens ordblindeudspil er der nu også kommet fokus på indsatser målrettet elever med andre læsevanskeligheder og elever med ordblindhed og dansk som andetsprog. I mit oplæg vil jeg fortælle om nye tiltag på ordblindeområdet fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

Skolens arbejde med inklusion af ordblinde elever v/Stine Fuglsang Engmose, adjunkt og ph.d.,  Professionshøjskolen Absalon
Ordblinde elever og elever i risiko herfor har vanskeligheder med at blive sikre i skriftens principper og dermed ved at blive sikre i afkodning og stavning. Det er både muligt at udvikle børnenes afkodnings- og stavefærdighed og mindske barrierer i forhold til at deltage ligeværdigt i fag, hvor læsning og skrivning indgår i undervisningen. Oplægget vil sætte fokus på forskellige typer af indsatser, kombinationen af disse indsatser og det løbende samarbejde mellem elever, forældre, lærere og skolens ressourcepersoner som væsentlige elementer i skolernes samlede indsats omkring ordblinde elever.

Brugen af LST-strategier som afgørende værktøj i undervisningen v/Julie Fredsø-Rauer, audiologopæd, cand.mag. LæseTek, CSU Holbæk
Ordblinde elever instrueres først og fremmest i brugen af læse-/skriveteknologi. De skal kende til de muligheder, fx oplæsningsstøtte og ordforslag har at byde på. Instruktion i læse-/skriveteknologien er essentiel, men kan dog langt fra stå alene. Vi er nødt til at sikre os, at eleverne kan anvende LST på en måde, hvor de oplever, at det gør en reel forskel for dem. Vi skal have øget fokus på, at ordblinde elever ikke kun lærer funktionaliteterne i læse-/skriveværktøjet, men at de får læse-, stave- og skrivestrategier, de kan anvende funktionelt. Eleverne skal vide, hvilke strategier de kan trække på afhængig af opgaven og på tværs af fagene. I oplægget vil jeg præsentere forskellige LST-strategier og give et bud på, hvad der skal til for, at disse kan implementeres på tværs af fagene.

Rundt om ordblindhed v/Mette Bech og Mette Bechmann Westergaard, pædagogiske konsulenter, CFU Absalon
I de seneste år har der været et stort fokus på ordblinde elever og elever med læse- og skrivevanskeligheder. Dette oplæg vil sætte spot på forskellige ressourcer, der kan understøtte arbejdet med at skabe en mere ordblindevenlig skole.

Sara Blædel – et forfatterskab, hvor ordblindhed og fortælleglæde går hånd i hånd v/Sara Blædel, krimiforfatter, flere kåringer som danskernes yndlingsforfatter og vinder af De Gyldne Laurbær
Det stod ikke skrevet, at Sara Blædel skulle blive en af Danmarks mest succesrige forfattere. Selvom hendes far er den Cavlingpris-belønnede journalist Leif Blædel og hendes mor skuespillerinden Annegrethe Nissen, valgte Sara til en start en helt anden livsbane, ikke mindst fordi hun som ordblind aldrig havde forestillet sig, at hun skulle gøre karriere inden for “skrive-branchen”. I oplægget vil Sara Blædel fortælle sin historie om, hvordan ordblindhed og fortælleglæde kan gå hånd i hånd.

Tilmelding

Tilmeld dig her senest den 20. december 2021 og derefter så længe, der er ledige pladser.

Tid: 27. januar 2022 kl. 9.00-15.30
Sted: Professionshøjskolen Absalon, Campus Roskilde, Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde
Pris: 1.550 kr. ekskl. moms

Spørgsmål? Kontakt CFU's kursusadministration på kursus@pha.dk eller tlf. 7248 1930 (kursusnr. R22-125).

.

27. januar 2022 9:00 - 15:30
Mette BechPædagogisk konsulent