Del
English
Læsevejlederkonference 2021

4. november 2021

Læsevejlederkonference 2021

Mundtlighed og dialog, skriftsproglig stilladsering, ny litteratur og meget mere. Kom og få input til din hverdag som læsevejleder!

Program

09.00-09.15 Morgensang og velkomst

09.15-10.15 Mundtlighed og dialog i læsning v/Tina Høegh, Syddansk Universitet

Oplægget tager udgangspunkt i, at mundtligheden og det talte sprog spiller med i vores tilegnelse og læsning af det skriftlige sprog, og undersøger, hvordan vi kan bruge det i den almindelige omgang og læsning af tekster i alle fag.

Vi ser på cases om elevernes dialog om læsning i gruppearbejde, om performance af tekst som læsepraksis og responsform, om hvordan mundtlige undersøgelser af kilder kan støtte i historiefaget, og om hvordan alle tekster, også fx de naturfaglige, viser holdninger til stofområdet som er værd at kigge kritisk på.

10.15-10.40 Ny litteratur til læsevejlederen v/Lena Bülow, konsulent og læremiddelforfatter

10.40-11.00 Pause

11.00-12.00 Skriftsproglig stilladsering v/Mette-Maria Rydén, lærebogsforfatter

Læse, skrive og lære – det lyder enkelt. Men hvordan lærer eleverne at nærlæse og forstå de svære faglige tekster? Hvad er det, skrivning kan? Og hvordan findes netop de sproglige ressourcer i den faglige tekst, som gør, at eleverne kan løfte sig og levere et skriftsprogligt produkt på et højt, sprogligt niveau?

Oplægget viser eksempler på skriftsproglig stilladsering og perspektiverer til, hvordan læsevejledningen kan understøtte en udvikling af læsning og skrivning i den almene undervisning i alle fag.

12.00-13.00 Frokost

13.00-14.30 Temagrupper

 1. Er vejleder noget man er – eller noget man gør? v/Line Maxen, pædagogisk konsulent, CFU Absalon
  Som vejleder står man indimellem i et krydspres mellem modsatrettede forventninger om hurtige tips og tricks, direkte rådgivning, vejledning og facilitering af kollegaers faglige læringsfællesskaber.
  I dette temaoplæg ser vi nærmere på, hvordan vi iagttager verden gennem et særligt begreb, en særlig idé, hvor noget bliver fremhævet, mens vi bliver blinde for noget andet. Disse ”hverdagsteorier” former vores blik på verden, vores menneskesyn og vores måde at tænke og agere på i de opgaver, vi møder.
  Gennem konkrete handleredskaber, refleksion og dialog tilbyder temaoplægget at styrke vejlederens grundlæggende dømmekraft og forståelse for sammenhænge, samtaler, diskurser og narrativer. Vi undersøger desuden, hvordan det er muligt at skabe og opretholde hensigtsmæssige positioner, som fremmer både egen og kollegaers personlige og professionelle udvikling.
 2. En differentieret praksis i indskolingen i arbejdet med fagtekster, multimodale tekster og udfordrende fiktive tekster v/Birgit Orluf og Gitte Hjarnø, læreruddannelsen, UCL
  I denne temagruppe vil vi give eksempler på, hvordan vi i samarbejde med lærere i indskolingen har arbejdet undersøgende med, hvordan man kan gennemføre differentierede undervisningsforløb i indskolingens danskundervisning. Vi vil fokusere på differentieringsbegrebet ud fra følgende perspektiver:
  - Differentiering med udgangspunkt i synet på læse- og skrivepraksisser
  - Differentiering med udgangspunkt i valget af teksttyper til undervisningen i indskolingen
  - Differentiering med udgangspunkt i at give deltagelsesmuligheder til klasser med en sproglig mangfoldighed
  - Differentiering med udgangspunkt i valg af de repræsentationsformer, der arbejdes med.
  Undervejs i vores temagruppe lægger vi op til diskussion om og refleksion over udvalgte problemstillinger i forbindelse med at planlægge og gennemføre en differentieret praksis i indskolingen.
 3. Gør eleverne klar til 9.-klasseprøverne i læsning og retskrivning v/Lis Pøhler, konsulent og lærebogsforfatter
  Fokus rettes mod dialog med eleverne om indhold og mening i prøvernes tekster og opgaver og ikke i træning med mange prøver, for de lærer ikke så meget af at gennemføre læse- og retskrivningsprøver på prøvelignende vilkår. Derimod kan de lære meget af at diskutere både tekster og opgaver. Oplægget er således målrettet den undervisning, som ligger forud for det direkte prøveforberedende arbejde i slutningen af 9. klasse.
  Oplægget giver dels indsigt i og viden om prøvernes indhold, opbygning og idé, dels inspiration til en differentieret undervisning, hvor eleverne kan arbejde selvstændigt og i differentierede grupper med tekster og opgaver, som ligner de tekster og opgaver, de møder i 9.-klasseprøverne i hhv. læsning og retskrivning.
 4. Skrivedidaktik og læseforståelse – to sider af samme vindersag v/Susanne Hansson, pædagogisk konsulent, CFU Absalon og lærer
  I denne temagruppe sætter vi i forlængelse af formiddagens oplæg igen fokus på, hvordan læsevejlederen kan inspirere og støtte lærerne til at styrke elevernes læseforståelse gennem bevidst brug af skrivesituationer. Vi vil fylde helt konkrete idéer i læsevejlederens værktøjskasse og sammen reflektere over de gode erfaringer og pejlemærker i sammenhængen mellem skrivedidaktik og læseforståelse.
  Vi ved godt, at eleverne både skal lære at skrive og skrive for at lære, men hvilke didaktiske greb kan vi egentlig tage i brug i undervisningen på mellemtrinnet og i udskolingen? Temagruppen sætter bl.a. fokus på skriveøvelser, sproglig opmærksomhed, tekstsamtaler og skriveformål som skridt på vejen mod bedre tekstforståelse, både når vi skriver og læser.

14.30-14.50 Pause

14.50-15.45 Nyt fra Nationalt Videncenter for Læsning v/Lene Storgaard Brok, leder, Nationalt Videncenter for Læsning

Videncenteret tager jer med på tur i nye og nyere projekter. I skal høre om vores arbejde med at kortlægge gode indsatser for elever i læsevanskeligheder og elever med sprogforståelsesvanskeligheder. Om vores skrivedidaktiske projekt på Lolland. Og om hvordan vi arbejder med spilbaseret læring i skolen.

Vi tager også et kig på centerets tidsskrift og vidensuniverser.

Tilmelding

Tilmeld dig her senest d. 30. september og derefter så længe, der er ledige pladser. 

Tid: 4. november 2021 kl. 9.00-15.45
Sted: Professionshøjskolen Absalon, Campus Roskilde, Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde
Pris: 1.550 kr.

Spørgsmål? Kontakt CFU's kursusafdeling på kursus@pha.dk og tlf. 7248 1930 (kursusnr. R21-128).

Vi tager forbehold for ændringer.

.

Campus Roskilde

Trekroner Forskerpark 4
4000 Roskilde
4. november 2021 9:00 - 16:00