Del
English
Historielærernes dag 2021

28. oktober 2021

Historielærernes dag 2021

Med temaet "Indhenter fortiden os? - kan vi lære af historierne?" byder årets konference på spændende oplæg og praksisnære workshops.

Historia magistra vitae – Historie som livets læremester – hvorfor kan vi i en tid med flere historikere, didaktikere, forskere og test end nogensinde set før, stadig ikke lære af fortiden? Vil vi ikke mærke historiens vingesus eller lære af historien? Så hvorfor overhovedet have historie i skolen? I al beskedenhed bliver du klogere af dagens program, så mød frisk op! 

Program

8.45 - 9.30 Morgenkaffe og mulighed for at møde forlagene 

9.30 - 9.45 Velkomst og sang 

9.45 - 10.30 Hvad kan/bør/skal vi bruge historie til? v/ lektor Jens Aage Poulsen

“I historie lærer man om fortidens fejl, så man ikke behøver at gentage dem.” Sådan er en typisk begrundelse for, at faget er i skolen. Men kan vi lære noget som helst af historie? Kan vi blive klogere?

Oplægget præsenterer eksempler på forskellige tiders opfattelser af, hvad historiefaget skulle bruges til, og diskuterer histories relevans i skolen i dag. Heri indgår idéer til, hvordan eleverne kan udfordres til at reflektere over fagets brugbarhed.

10.30 - 11.20 Nutidens klimaforandringer som historiefagligt problem v/ lektor, dr.phil. Bo Fritzberger

Menneskeskabte klimaforandringer retter vort historiske fokus mod tidens og rummets skalaer og giver anledning til refleksion over såvel menneskets plads i naturen som samspil mellem fortid, nutid og fremtid.

11.20 - 11.35 Pause - kaffe og frugt

11.35 - 12.30 Workshop-runde 1 

12.30 - 13.10 Frokost

13.10 - 14.05 Workshop-runde 2 

14.05 - 14.25 Kaffepause

14.25 - 15.10 20 år efter 9/11 er krigen mod terror blevet normaliseret v/ idehistoriker Lars Erslev Andersen

11. september 2001 udløste den såkaldte ’krig mod terror’. Udover egentlige krige i bl.a. Afghanistan indebar reaktionen en hel ny sikkerhedspolitisk global orden. Terrorisme blev set som en ekstraordinær trussel og skulle bekæmpes med ekstraordinære midler på alle niveauer fra det internationale til det nationale - også i Danmark. Det er blevet en normaliseret del af hverdag og politik. Det ekstraordinære er blevet normalt.

15.10 - 16.00 Femø kvindelejr – 50 års velkendt og ukendt historie v/ historiker og ph.d. Anne Brædder

Femølejrene forbindes med 1970’erne og kvindefrigørelse. Bare bryster, korthårsfrisurer og lilla bleer er siden blevet en del af årtiets fortælling om rødstrømper og feministisk fællesskab og en vigtig del af dansk historiekultur. Men hvad er der sket siden med lejren?

I dag samles kvinder på tværs af alder og seksualitet på den lille ø i Smålandsfarvandet, som vækker associationer til Rødstrømpebevægelsen og som endda sprogligt minder om ordet ”feminisme”.

Hent programmet (pdf).

Workshops - vælg 2 

A. Byttecentralen - tips og tricks til og fra din undervisning v/ pæd. konsulenter Lasse Hollbaum Vinther og Morten Buttenschøn

Vi ved det godt - men sig det ikke højt - de allerbedste idéer til undervisningen kommer jo fra ens kolleger. I de gode gamle dage stjal vi med arme og ben på Skolekom, nu er det Facebook, men kunne det ikke være sjovt både at give og modtage gode idéer til og fra gode kolleger in real life?

På denne workshop medbringer du det, du vil dele, går rundt, giver og modtager. Det kan være alt fra et stort forkromet undervisningsforløb til mindre læringsaktiviteter og afprøvede metoder mv. Tag gerne et produkt med, som du kan vise andre, når I mødes i Byttecentralen. Eneste krav til at få er at give.

Som deltager i denne workshop skal du inden dagen have nedskrevet dit emne/tema, klassetrin og et par linjer om, hvad du vil dele. Dette gøres på følgende link: http://cfulink.dk/byttecentral 

B. Skal vi sige undskyld? - dilemmarollespil i undervisningen v/ ph.d. Marianne Dietz og pæd. konsulent Lars A. Haakonsen

Kan man spille sig til en forståelse af historiske problemstillinger? Svaret er ja. På workshoppen får du mulighed for selv at afprøve det i dilemmaspillet ”Skal vi sige undskyld?” Spillet handler om Danmarks kolonihistorie og om, hvorvidt nutidens mennesker bør undskylde fortidens synder.

Workshoppen byder på en kort indføring i centrale spildidaktiske overvejelser, hvorefter vi gennem spillet tager stilling til, om der egentlig bør undskyldes, for hvad og hvordan.

C. Tidsbussen - en introduktion til leg og historisk tænkning i historieundervisningen v/ lektor Rasmus H. Jensen

Du inviteres med på rejse i tidsbussen - et rollespil, der giver mulighed for at opleve Danmarks historie på et væld af måder. På busturen er der indlagt stop, hvor vi kan eksperimentere, diskutere og reflektere over busturens potentialer i undervisningen. Udover praktiske øvelser inddrager workshoppen teori om æstetiske læreprocesser, playful learning og historisk tænkning. Billetterne til busturen er gratis og fås hos chaufføren: Rasmus H. Jensen.

D. Fortiden indhenter os altid, også når det handler om teknologi. Men det glemmer vi tit v/ forfatter, pensioneret gymnasielærer Peder Meyhoff

Teknologi er som mønter. Den har både en for- og en bagside. Forsiden gør det mere behageligt for os, men bagsiden sender ofte en regning til de kommende generationer. Og det opdager vi alt for sent. Her ser vi på nogle af de værste eksempler. Som deltager på denne workshop får du redskaber til selv at undervise i teknologiers fordele og ulemper.

E. Ømtålelig historie og ødelæggelse af kulturarv - må man i sagens tjeneste udøve selvtægt og ødelægge kulturminder? v/ lektor Jens Pietras

Du tages med på en tidsrejse tilbage i tiden, hvor du møder udvalgte eksempler på destruktion og fjernelse af kulturminder fra det offentlige rum (ikonoklasme og ødelæggelse af mindet mv.). Vi ser på nutidige internationale og danske eksempler og diskuterer i fællesskab metoder og konkrete greb til, hvordan historielæreren relevant kan inddrage mindekultur og ømtålelig historie i historieundervisningen.

F. Kontroversielle emner i historie - muligheder og dilemmaer v/ lektor, ph.d. Rikke Peters 

Hvorfor undervise i kontroversielle emner i historie? Findes der overhovedet emner, som er kontroversielle i dagens Danmark? Hvilke lærerroller skal i spil, når vi vil udfordre elevernes fordomme? På workshoppen vil vi sammen udforske historiefagets dannelsespotentiale, når der undervises i emner som konspirationsteorier, små og store konflikter, identitet samt politiske og etiske dilemmaer. Du vil få redskaber til, hvordan historiefaget kan medvirke til at forebygge polarisering, hadtendenser og misinformation om forskellige grupper i samfundet.

Tilmelding

Tilmeld dig her.

Tid: 28. oktober 2021
Sted: Professionshøjskolen Absalon, Campus Roskilde
Pris: 1075 kr.

Dagen afholdes også i Jelling onsdag den 27. oktober. Læs mere.

Spørgsmål? Kontakt CFU's kursusadministration på kursus@pha.dk og tlf. 7248 1930.

.

Campus Roskilde

Trekroner Forskerpark 4
4000 Roskilde
28. oktober 2021 8:45 - 16:00
Karina Bruun HougPædagogisk konsulent