Del
English
Konferencen Børnehaveklasseleder 2021

3. november 2021

Konferencen Børnehaveklasseleder 2021

OBS: Ny dato! Konferencen byder på foredrag om relationskompetence og motivationsformer samt inspirerende workshops til din hverdag i børnehaveklassen.

Program

08.30-09.00 Ankomst

09.00-09.10 Morgensang og velkomst

09.10-10.10 Professionel relationskompetence v/Line Maxen, pædagogisk konsulent, CFU Absalon

Det er krævende at agere relationskompetent, og ingen er i stand til at være det konstant, men alle kan blive i stand til det i højere og højere grad. Oplægget præsenterer og uddyber de tre karakteristika og kendetegn ved den professionelles relationskompetence, henholdsvis: 1) Afstemmere, 2) Omsorgsetiske handlinger og 3) Understøttelse af elevers behov for at opleve selvbestemmelse, kompetence og samhørighed. Tilsammen lader de tre karakteristika eleven opleve, at det har en betydning for dig som pædagog. At opleve, at man har en betydning for den, man bliver undervist af, er alfa og omega for ens trivsel og motivation. Vi slutter derfor oplægget med indblik i, hvad det mere konkret handler om at gøre i interaktionerne med eleverne.

10.10-10.30 Pause

10.30-12.00 Workshop 1

12.00-13.00 Frokost

13.00-14.30 Workshop 2

14.30-14.50 Pause

14.50-15.50 Motivationsformer v/Line Maxen og Mette Bech, pædagogiske konsulenter, CFU Absalon

Motivation er ikke bare noget, man har eller ikke har.

I oplægget får du kendskab til fem motivationsformer, og hvordan motivation er kontekstafhængigt. Dette kan bruges til at undersøge, hvilke motivationsformer du og dine kollegaer bringer i spil i undervisningen. Hvad fylder meget? Og hvad fylder lidt?

Ved at få denne viden om motivationsformer får du en mulighed for at kunne ændre på konteksten og herved få bedre mulighed for at udvikle dine elevers motivation i forskellige sammenhænge. Som en del af oplægget vil du få præsenteret forskellige læremidler, som du kan inddrage i det konkrete arbejde i klassen.

15.50 Tak for i dag

Workshops

Vælg to ved tilmelding.

 • A) Styrk læsning og skrivning i børnehaveklassen v/Louise Rønberg, lektor, Københavns Professionshøjskole.
  Leg med bogstaver og lyde og leg med ord og tekster er centralt indhold i børnehaveklassen. Der er ikke krav om, at børn lærer at læse og skrive i børnehaveklassen. Men gennem en legende tilgang kan vi give alle børn mod på at udvikle sig ud fra deres forudsætninger. Og nogle børn har særligt brug for det, vi kan gøre netop i børnehaveklassen. Workshoppen giver dig viden om sproglige forudsætninger for læsning. Og så skal vi afprøve konkrete idéer til arbejdet med elevers sproglige opmærksomhed og begyndende læsning og skrivning i meningsfulde aktiviteter.
 •   "AFLYST"   B) At arbejde med film - mange muligheder... v/Helle Damgaard Melin og Mette Bech, pædagogiske konsulenter, CFU Absalon. (Denne workshop er aflyst)
  Har du lyst til at få nye idéer til at bruge film i din undervisning, så er denne workshop noget for dig. Du vil få indblik i, hvordan du kan bruge Filmcentralens app til at arbejde med film på mange forskellige måder sammen med dine elever. Vi går tæt på et af de guidede forløb, så du bliver i stand til at gå direkte hjem og lave det i klassen. Derudover vil du få inspiration til, hvordan du kan bruge CFU´s tv-base i din undervisning.
 • C) Musik, leg og bevægelse v/Stefan Teilmann Laub Nielsen, adjunkt, læreruddannelsen, Professionshøjskolen Absalon.
  På denne workshop synger, spiller, danser og leger vi for at få børnenes fantasi og hitte-på-gen i spil. Vi skal lave musiklabyrint, spille i stort orkester med børnevenlige instrumenter, ud på det store hav og meget mere. Man behøver ikke være specielt musikalsk – stor sanger, spille et instrument eller lignende for at være med, da det tager udgangspunkt i elevernes forudsætninger. I får også et lynkursus i at spille ukulele, som I kan bruge sammen med sangene og musiklegene i skolen. På dagen laver vi videoer og lægger dem i en lukket Facebookgruppe, så I kan genopfriske dem, når I skal spille, synge, lege og bevæge jer med eleverne. Find dit indre legebarn frem og vær klar til at kravle som en krokodille, springe som en abe og brøle som en løve til musik, leg og bevægelse.
 • D) Forudsigelse og forebyggelse af risiko for udvikling af afkodningsvanskeligheder, herunder ordblindhed v/Trine Nobelius, specialkonsulent, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.
  Afkodningsvanskeligheder kan forebygges og reduceres væsentligt gennem en forstærket tidlig indsats. Derfor er det vigtigt allerede i børnehaveklassen at identificere de elever, der er i risiko for at udvikle afkodningsvanskeligheder, herunder ordblindhed. I workshoppen vil jeg præsentere Ordblinderisikotesten samt inspirere til en forstærket tidlig indsats i børnehaveklassen. Med udgangspunkt i min præsentation drøfter vi indhold og organisering af støtte i den almindelige læseundervisning, samt i eventuelle supplerende indsatser, til forebyggelse af risikoen for udvikling af afkodningsvanskeligheder, herunder ordblindhed.

Tilmelding

Tilmeld dig konferencen her. 

Tid: 3. november 2021 kl. 9.00-16.00
Sted: Absalon, Campus Slagelse, Søndre Stationsvej 30, 4200 Slagelse
Pris: 1.550 kr. inkl. moms

Spørgsmål? Kontakt CFU's kursusafdeling på kursus@pha.dk og tlf. 7248 1930 (kursusnr. R21-103).

Vi tager forbehold for ændringer.

.

Campus Slagelse

Sdr. Stationsvej 30
4200 Slagelse
3. november 2021 9:00 - 16:00
Mette BechPædagogisk konsulent